Koordinering av rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen inom hälso- och sjukvården 7,5 hp

Sjukvårdsperson med kunskapsgrafik

Datum:  Kursstart 17 januari 2022, Distansutbildning
Kursen går på kvartsfart och avslutas 2 juni 2022. ​
Övriga kursdatum: 7 mars, 7-8 april

Målgrupp: Rehabiliteringskoordinator inom hälso- och sjukvården, t ex arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, psykolog, sjuksköterska eller annan lämplig högskoleutbildning om minst 180 hp.

Avgift: 18 000 kr exklusive moms 

Utbildningen vänder sig främst till deltagare från sjukvårdsregion Mellansverige (Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro). Övriga regioner är välkomna i mån av plats.

Just nu kan du inte anmäla dig till den här utbildningen men vi kan ta emot din intresseanmälan. Skicka en e-post till Pernilla Riben så återkommer vi så snart vi kan.

Kontakt: Om du vill veta mer om kursens innehåll vänder du dig till kursledare 
Marie-Louise Pauhlson. Har du praktiska frågor kring anmälan mm vänder du till koordinator Pernilla Riben.

Utbildningen fördelas på fem kurstillfällen. Till detta kommer hemuppgifter och en fördjupningsuppgift. Examination kommer att ske genom aktivt deltagande samt skriftliga och muntliga hemuppgifter och en fördjupningsuppgift. 

Om utbildningen

Från 1 februari 2020 har regionerna ett lagstadgat ansvar att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter.

3 § Koordineringsinsatser ska ges efter behov inom hälso- och sjukvårdsverksamheten och bestå av personligt stöd, intern samordning och samverkan med andra aktörer.”  
Lag (2019:1297) koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter

Insatserna ska ges efter behov för att främja återgång i arbete och består av personligt stöd, intern samordning inom hälso- och sjukvården, samarbete med arbetsgivare och extern samverkan med aktörer som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunen. För att kunna stödja patienterna finns rehabkoordinatorer inom primärvård och inom slutenvården i samtliga regioner.

Utbildningen vänder sig till dig som är rehabiliteringskoordinator inom hälso- och sjukvården, t ex arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, psykolog, sjuksköterska eller annan lämplig högskoleutbildning om minst 180 hp. Du får i denna utbildning fördjupad kunskap om lagar och regler som är kopplade till sjukskrivning och rehabilitering och vad funktionen för koordinering innebär ur kliniskt och teoretiskt perspektiv. Du får även stöd för att kunna arbeta på organisationsnivå, utveckla rutiner kring sjukskrivning och hantera och analysera sjukskrivningsstatistik.

Målet med utbildningen är att ge dig den fördjupade kunskap du behöver för att känna dig trygg i din roll som rehabkoordinator. Du ska ha de verktyg du behöver för att kunna stödja patienten, samordna internt och samverka externt för att optimera rehabiliterings- och sjukskrivningsprocess samt för att kunna arbeta interprofessionellt.

Kursplan >>

FAQ för utbildningen >>

Kursledaren har ordet

Marie-Louise Pauhlson

Marie-Louise Pauhlson, rehabkoordinator, leg. fysioterapeut, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet och Akademiska Sjukhuset.

Välkommen till uppdragsutbildningen ”Koordinering av rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen inom hälso- och sjukvården”.
Den här utbildningen vänder sig till fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, sjuksköterskor och andra professioner som redan är yrkesverksamma som rehabkoordinatorer, och som önskar erhålla ökad kunskap om koordineringsprocessen på individ- och organisationsnivå för att på det sättet kunna verka som ett stöd till såväl patienter som kollegor inom området försäkringsmedicin. Du kommer att lära dig mer om rehabilitering- och sjukskrivningsprocessen, faktorer som påverkar arbetsförmåga och olika aktörers ansvar när det gäller samordning kring rehabilitering och återgång i arbete.

Senast uppdaterad: 2022-07-25