Parkinsons sjukdom - diagnostik och behandling

Dekorationsbild

Parkinsons sjukdom

Datum: Start 10 februari 2022, avslutande examination 18 mars 2022. Distansutbildning

Vem är utbildningen till för?
Alla som arbetar med personer med Parkinsons sjukdom, kliniskt och/eller vetenskapligt, ska kunna ha nytta av utbildningen. Till exempel läkare under specialisttjänstgöring i allmänmedicin, geriatrik, internmedicin, neurologi, psykiatri, rehabiliteringsmedicin, m.m., samt arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister, kuratorer, logopeder, neuropsykologer och sjuksköterskor. Enstaka föreläsningar kan passa för blivande specialister i t.ex. akutsjukvård och infektionsmedicin. Däremot är utbildningen inte tänkt för grundutbildningsnivå.

Kursens omfattning: Start- respektive slutmöte i Zoom, om sammanlagt 3,5 timmar samt eget arbete på distans, cirka 20 timmar totalt.

Avgift: 4 000 kr exkl moms.

Kontakt: Kristina Lundgren

Sista anmälningsdag: 4 februari 2022

Kursanmälan >>

Introduktion

Parkinsons sjukdom och andra parkinsonism-sjukdomar är vanligt förekommande och blir allt vanligare med en åldrande befolkning. Dessa tillstånd är ofta komplexa och kräver mycket kunskap inom sjukvården. 

Utvecklingen av såväl diagnostik som behandlingsmöjligheter är snabb. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer ska personer med Parkinsons sjukdom följas upp halvårsvis inom sjukvården. Därtill bör teambehandling erbjudas.
Syftet med den här utbildningen är att förmedla såväl grundläggande som specialiserad information om Parkinsons sjukdom och annan parkinsonism.

Utbildningen kommer att innehålla flera delar där man kan välja att läsa en eller flera delar. I denna första del är fokus på grundläggande diagnostik samt läkemedels- och DBS-behandling.

Tanken med en digital kurs är att den ska vara lättillgänglig, vilket förhoppningsvis främjar lärandet. Materialet kan då studeras i lagom portioner, i vilken ordning som passar dig bäst.
Den gemensamma starten och avslutande examinationen sker via Zoom och i lärplattformen Studium.

Kursledarna

Dag Nyholm och Mezin Öthman

Dag Nyholm, docent och specialistläkare i neurologi och
Mezin Öthman,specialistläkare i neurologi och internmedicin, båda verksamma vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet.

Den här kursen har inget maximalt antal deltagare. Vår ambition är att kursen ska vara lättillgänglig och kunna intas i lagom portioner. Du kan t.o.m. pausa våra föreläsningar precis när du vill!

I den här filmen (ca 6 min) berättar vi mer om hur vi har tänkt.

VAD FÅR DU MED DIG NÄR DU GÅTT KURSEN?

Målsättningen är att deltagarna efter fullgjord kurs ska:

  • ha kunskap om diagnostik vid Parkinsons sjukdom
  • kunna föra ett differentialdiagnostiskt resonemang gentemot atypisk parkinsonism
  • ha kunskap om läkemedels- och DBS-behandlingar vid Parkinsons sjukdom

Kursintyg erhålls vid godkänd kurs (närvaro och examination).

DELMÅL I UTBILDNINGEN

Kursen avser att täcka in följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning:

SOSFS 2015:8
Allmänmedicin:
 c3
Intermedicin: c2, c3
Geriatrik: c2, c3, c7
Njurmedicin: c2,c3
Psykiatri: c2,c7
Akutsjukvård: c3
Neurologi: c3
Neurokirurgi: c11

SOSFS 2021
Allmänmedicin:
 STc3
Intermedicin: STc2, STc3
Geriatrik: STc2, STc3, STc7
Njurmedicin: STc2, STc3
Psykiatri: STc2, STc7
Akutsjukvård: STc3
Neurologi: STc3
Neurokirurgi: STc11

SOSFS 2008:17
Allmänmedicin:
 3
Internmedicin: 4,5
Geriatrik: 1,2
Medicinska njursjukdomar: 2
Psykiatri: 2,5,7
Akutsjukvård: 3
Neurologi: 3

Sagt om kursen

  • ”Mycket bra kurs. Proffsig och mycket relevant. ”
  • ”Det var perfekt upplägg med inspelade föreläsningar (så man kan gå tillbaka och lyssna om vid behov) och möjlighet till reflektion och frågor via chatten. Superbra upplägg med uppstartsmöte och avslutningsmöte. ”
  • ”Så många kriterier uppfylldes! Tack för en underbar kurs!”
  • ”Mycket bra initiativ till utbildning som kan göras parallellt med vanliga arbetsuppgifter.”
  • ”Jag tycker att jag har fått mycket med mig av kursen som jag har nytta av i min yrkesroll. ”

PEDAGOGISKT UPPLÄGG

Utbildningen är helt på distans. Zoommöte vid gemensam introduktion samt vid avslutande examination.

LIPUS logotypeLIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.
Lipus nr: 20210088

Senast uppdaterad: 2021-09-27