Introduktion

Akut intoxikation – vanligt och heterogent. 

Patienter med olika förgiftningstillstånd är vanliga inom akutsjukvård. Förgiftningstillbud omfattar till exempel självskador/suicidförsök med läkemedel och överdoser av illegala droger men också olyckor – ormbett, förväxlingar av giftiga och ätbara svampar och växter och yrkesrelaterade kemikalieexponeringar. Rätt diagnostik och behandling kan vara livsavgörande. Ofta är det oklart exakt vad och hur mycket patienten har exponerats för.

På kursen kommer vi att gå igenom olika typer av förgiftningar. Vi kommer att fokusera på diagnostik, övervakningsbehov och behandling så att kursdeltagaren får med sig ett systematiskt tillvägagångssätt för att handlägga förgiftningar. Delmoment av kursen genomförs interaktivt med mentometermetod och med utgångspunkt i autentiska fall.

Kursledaren har ordet!

Johanna Nordmark Grass

Johanna Nordmark Grass, Med Dr, Överläkare vid Giftinformationscentralen

Så roligt att du har valt att gå vår kurs i akuta förgiftningar! Vi som håller i kursen är överläkare på Giftinformationscentralen – det nationella centrum i Sverige som varje år svarar på nästan 100 000 samtal om förgiftningar.

Vårt uppdrag är att hantera frågor om gifter, kemikalier och läkemedelsöverdoser, både från allmänhet och från sjukvård, och något av det roligaste vi vet är att dela med oss av den kunskap vi fått. Den mängd förfrågningar vi får till GIC gör att vi snabbt får upp kompetens och erfarenhet av kända och okända förgiftningar. I vår kurs vill vi ge er verktygen för att ta hand om de vanliga förgiftningarna - och lite smakprov på de mer udda fåglarna - och när ni ska misstänka att det är en zebra som galopperar in bland hästarna.

Varmt välkomna till tre fullspäckade förgiftningsdagar med oss!

Kursens Mål

Målet med kursen är att deltagaren ska kunna initial handläggning av akut förgiftad patient, kunna behandla de vanligaste förgiftningarna samt känna till mer ovanliga tillstånd.

Delmål i utbildningen

Kursen avser att täcka in följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning
för ST:

Enligt SOSFS 2015:8
Endokrinologi och diabetologi C1, C2, C3
Geriatrik C1, C2, C3
Hematologi C1, C2, C3
Internmedicin C1, C2, C3
Kardiologi C1, C2, C3
Lungsjukdomar C1, C2, C3
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi C1, C2, C3
Njurmedicin C1, C2, C3
Akutsjukvård C1, C2, C3
Anestesti och intensivvård C1, C4, C9

Enligt SOSFS 2021
Endokrinologi och diabetologi STc1, STc2, STc3
Geriatrik STc1, STc2, STc3
Hematologi STc1, STc2, STc3
Internmedicin STc1, STc2, STc3
Kardiologi STc1, STc2, STc3
Lungsjukdomar STc1, STc2, STc3
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi STc1, STc2, STc3
Njurmedicin STc1, STc2, STc3
Akutsjukvård STc1, STc2, ST C3
Anestesti och intensivvård STc1, STc4, STc9

Pedagogiskt upplägg

Föreläsningar och interaktiva falldiskussioner.

Medverkande i utbildningen

Ledande ämnesspecialister från Giftinformationscentralen i Solna. Du hittar en förteckning över medverkande i kursens schema.

LIPUS logotypeLIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.
LIPUS nr: 20220085 (kursbeskrivning på Lipus webbplats)

Senast uppdaterad: 2023-02-27