Chef i äldreomsorgen

Äldre kvinna med vårdare

Chefsutbildning med fokus på kommunal vård och omsorg för äldre

Inom ramen för Äldreomsorgslyftet har Uppsala universitet utvecklat en utbildning för chefer i äldreomsorgen. Utbildningen är inriktad på det speciella och unika i chefsuppdraget i offentlig verksamhet. Särskilt fokus sätts på rollen som chef i en politiskt styrd organisation, på strategier för och effekter av styrning och kontroll, samt hantering av verksamhetsförändring i syfte att utveckla chefs- och ledarskap.

Vem är utbildningen till för?

Utbildningen riktar sig till första linjens chefer och verksamhetschefer med tjänst inom vård- och omsorgsförvaltning.

Utbildningen arrangeras av Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet.

Notera att detta är en uppdragsutbildning vilket betyder att din arbetsgivare ska stå för kursavgiften. Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning (se förordning 2002:760).

Om utbildningen

Innehåll

Utbildningen ges som uppdragsutbildning vilket innebär att den kan anpassas efter organisationens och deltagarnas behov och förutsättningar. Grundstommen innehåller följande huvuddelar:

  • Tjänstemannarollen och att vara chef i äldreomsorgen
  • Styrning, implementering och förbättringsarbete
  • Det personliga ledarskapet
  • Utveckling, Ekonomi och Organisationskultur
  • Det kommunikativa ledarskapet
  • Examination och fortsatt lärande

Upplägg

Utbildningen innefattar totalt 10 datumsatta utbildningsdagar fördelade parvis i fem block. Mellan blocken förväntas deltagarna läsa viss litteratur och arbeta med en egenvald uppgift. De delar med sig av sitt arbete via skriftliga inlämningsuppgifter och reflektionsseminarier. En kursledare finns med under hela kursens gång.

Utbildningen kan genomföras i form av fysiska träffar, helt på distans eller en blandning av dessa.

Utbildningen motsvarar 7,5 högskolepoäng och pågår i ca 5 månader vilket innebär att deltagarna ägnar ca 8-10 timmar i veckan åt studier under utbildningens gång (inklusive lektioner, självstudier, grupparbeten och examination). Examinerande institution är statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.

Anpassa till den egna organisationen

Upplägget främjar anpassning till den egna verksamheten då deltagarnas individuella uppgifter tas fram i dialog mellan deltagarna och deras närmaste chefer. Dessa chefer medverkar också i ett avslutande, framåtriktat seminarium. Vidare ges möjlighet för förvaltningschef eller liknande att inleda programmet med ett anförande samt för andra nyckelpersoner inom verksamheten att medverka vid föreläsningar.

Kontakta oss för mer information och beställning

Lena Sundberg

Projektledare vid Avdelningen för uppdragsutbildning

E-post:
lena.sundberg[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 7587

Malin Ardre

Projektledare vid Avdelningen för uppdragsutbildning

E-post:
malin.ardre[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 7555

Bo Månson

Projektledare vid Avdelningen för uppdragsutbildning

E-post:
bo.manson[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 7578
Senast uppdaterad: 2022-06-29