Chef i kommunal och regional verksamhet

Illustration med element kopplat till samhällsutveckling genom tiden

Chef i kommunal verksamhet

Ledarskapsutbildning, 7,5 hp 

Utbildningen lämpar sig särskilt för deltagare från kommunal och regional förvaltning och riktar sig till första linjens chefer.

Datum: Start, 16 oktober 2023 – avslut, 13 februari 2024

Datum för de olika blocken är följande: 16-17 okt 2023, 13-14 nov 2023, 11-12 dec 2023, 15-16 jan 2024, 12-13 feb 2024

Plats: Uppsala

Avgift: 59 500 kr exklusive moms.

Kontakta projektledare Malin Ardre om du vill veta mer.

Sista anmälningsdag: 18 september 2023

Kursanmälan (webbformulär)

Om utbildningen

Som chef i kommunal/regional verksamhet agerar du i ett system där politiska beslut bestämmer förutsättningarna. Arbetet skiljer sig därför på många punkter från övriga arbetslivet. Chefen behöver hantera komplexa målbilder, målkonflikter, konkurrerande logiker och styrsystem, svårigheter att mäta kvalitet, resultat och kostnadseffektivitet. Samtidigt krävs goda ledarkunskaper och förmåga att leda i en ständigt föränderlig värld.

Utbildningen fokuserar på de unika förutsättningar som gäller för ledarskap och medarbetarskap i en politiskt styrd verksamhet. Hur kan verksamheten utvecklas för att nå de politiskt uppsatta målen?

Hur kan man förena värden som effektivitet, rättssäkerhet och demokrati? Hur skapa en god förvaltningskultur baserad på den offentliga värdegrunden, en gemensam syn på uppdraget och etisk kompetens? Och kan ”tillitsbaserad styrning” vara svaret på den nya tidens utmaningar?

Utbildningen lämpar sig särskilt för deltagare från kommunal/regional förvaltning och riktar sig till första linjens chefer.

Utbildning som utvecklar verksamheten

Det pedagogiska upplägget främjar anpassning till den egna verksamheten då deltagarna jobbar med individuella uppgifter under utbildningens gång. Dessa uppgifter tas fram och förankras med närmaste chef. Dessa chefer bjuds också in till ett avslutande, framåtriktat seminarium.

Utbildningen innehåller fem moduler om vardera två dagar:

  • Tjänstemannarollen och att vara chef i politiskt styrd verksamhet
  • Styrning, implementering och samverkan i en komplex verksamhet
  • Det personliga ledarskapet – ledarskapets eviga utmaningar
  • Utveckling och förändringsledning
  • Det kommunikativa och motiverande ledarskapet

Utbildningens upplägg

Utbildningen innefattar totalt 10 datumsatta utbildningsdagar fördelade parvis i fem block. Mellan blocken förväntas deltagarna läsa viss litteratur och arbeta med den egenvalda uppgiften. De delar med sig av sitt arbete via skriftliga inlämningsuppgifter och reflektionsseminarier. En kursledare finns med under hela kursens gång.

Utbildningen motsvarar 7,5 högskolepoäng och pågår i ca 5 månader vilket innebär att deltagarna ägnar ca 8-10 timmar i veckan åt studier under utbildningens gång (inklusive lektioner, självstudier, grupparbeten och examination). Examinerande institution är statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.

Det går även att läsa utbildningen för kursintyg istället för högskolepoäng. Samma innehåll och upplägg, men undantag för de examinerande momenten. Aktiv närvaro samtliga dagar krävs för både högskolepoäng och kursintyg.

Det går även att som kommun/region beställa en eller flera tvådagarsmoduler separat till den egna verksamheten, och där anpassningar kan göras till just era specifika utvecklingsbehov.

Kontakta Malin Ardre för mer information (e-post)

Kontakta oss för mer information och beställning

Malin Ardre

Projektledare vid Avdelningen för uppdragsutbildning

E-post:
malin.ardre[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 7555

Bo Månson

Projektledare vid Avdelningen för uppdragsutbildning

E-post:
bo.manson[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 7578

Lena Sundberg

Projektledare vid Avdelningen för uppdragsutbildning

E-post:
lena.sundberg[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 7587
Senast uppdaterad: 2023-02-17