HR-utmaningar i en komplex verksamhet

Kontor och tankebubblor

- att hantera målkonflikter, elaka problem och etiskt korstryck.

Datum: Utbildningen ges löpande vid intresse
Plats: Distansutbildning
Avgift: 12 700 kr exklusive moms.

Vill du veta mer?
Kontakta: Bo Månson (-post), projektledare

Här kan du göra en intresseanmälan till utbildningen. Denna anmälan är ej bindande.
Intresseanmälan (webbformulär)

     

Notera att detta är en uppdragsutbildning vilket betyder att din arbetsgivare ska stå för kursavgiften. Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning (se förordning 2002:760).

Om utbildningen

Vi fokuserar på de unika villkor som gäller för chefer och medarbetare i en politiskt styrd verksamhet. Dessa agerar i ett system som utmärks av särskilda förutsättningar avseende uppdrag, styrning, ekonomi, juridik, teknik och människor – som på viktiga punkter skiljer sig från privata verksamheter.

Det handlar bland annat om att hantera komplexa målbilder, målkonflikter, konkurrerande styrsystem, svårigheter att mäta kvalitet, resultat och kostnadseffektivitet. Hur utvecklar vi verksamheten för att nå de politiskt uppsatta målen?

HR-utmaningarna, ex i form av kompetensförsörjning, att bygga en gemensam bild av samhällsuppdraget och skapa en lärande, uthållig och utvecklande verksamhet berör samtliga ledningsfunktioner – inte bara HR-avdelningen.

Det saknas idag inte idéer, modeller, koncept och system som kommersiellt torgförs. Ett problem med dessa är att de sällan är anpassade till offentlig verksamhet. En större kunskap om den offentliga sektorns särart krävs för att kunna anpassa dessa till den egna verksamheten.

Vem är utbildningen till för?

Utbildningen riktar sig till dig som är involverad i arbetet med att utveckla verksamheten, ex i din roll som HR-specialist, kommunikatör, controller eller motsvarande. Syftet är att sätta in dagens HR-utmaningar i ett större perspektiv för att kunna möta framtidens behov.

Vad får du med dig?

  • En ökad förståelse för den offentliga sektorns komplexitet, aktuella förändringar och framtida utveckling
  • Vilka HR-utmaningar detta medför och hur dessa kan hanteras
  • Akademiskt förankrad kunskap – tillämpbar i din egen verksamhet
  • Utbyte med andra personer/org med liknande utmaningar
  • En bra grund för att kunna förhålla dig till nya trender/idéer/koncept
  • Interaktiv pedagogik

kursledarna

Kjell Lindström och Bo MånsonUtbildningen leds av 
Kjell Lindström, personalvetare och Bo Månson, statsvetare med inriktning förvaltningspolitik, Uppsala universitet.

Medverkar gör även Thomas Andersson, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde.

Senast uppdaterad: 2022-12-28