Att leda utvecklande på distans

Dekorationsbild

Hur kan ledarskap på distans skapa engagemang och få medarbetare att ta ”ägandeskap” för uppdrag och samverkan i gruppen?

Kurstillfällen 2023

Distansutbildning

En kursomgång är 2 halvdagar med träffar, helt på distans.

Utbildningen ges kontinuerligt under 2023.

Anmäl ditt intresse för att få information om nästkommande kursstarter. Intresseanmälan är ej bindande.

Intresseanmälan (webbformulär)

Avgift: 7500 kr exklusive moms

Notera att detta är en uppdragsutbildning vilket betyder att din arbetsgivare ska stå för kursavgiften. Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning (se förordning 2002:760).

Vill du veta mer?

Kontakta: Bo Månson (e-post)projektledare vid avdelningen för uppdragsutbildning.

Den här utbildningen kan även beställas speciellt anpassad för din organisation.

Anmälningsvillkor/återbud

Om utbildningen

Hur kan ledarskap på distans skapa engagemang och få medarbetare att ta ”ägandeskap” för uppdrag och samverkan i gruppen? Många upplever att distans kan leda till minskad tillit. Avståndet kan också skapa en känsla av att uppdraget vilar helt på medarbetarens axlar.

Vi adresserar istället hur distans, för såväl ledare som medarbetare, också kan vara utvecklande, motiverande och innovativt om det upplevs som att det finns en närhet i form av tillit, och förtroende i det operativa arbetet. Ledarskapets viktigaste roll blir då att vara ett föredöme, ta ansvar, stödja, konfrontera, skapa delaktighet och kreativitet. Kort sagt: att vara en utvecklande ledare. 

Med grund i forskning kring såväl utvecklande ledarskap och distansledarskap erbjuder programmet en möjlighet att med andra reflektera över egna distansutmaningar och vägen till ett utvecklande distansledarskap på distans.

Deltagarna arbetar i mindre grupper, lärtriader, där de aktivt arbetar med ett tema och knyter an till egna utmaningar. Under perioden mellan webbinarium 1 och 2 träffas lärgrupperna och coachar varandra i triader utifrån sina aktuella distansledarskapssituationer och de utmaningar som de har valt att ta tag i och träna på.

Vem är utbildningen till för?

Utbildningen riktar sig till ledare och chefer som leder medarbetare på distans.

Vad får du med dig?

  • Insikter och konkreta ingångar till hur man leder på ett utvecklande sätt på distans, så att tillit skapas mellan medarbetare, chef och organisation i tider som kräver distansarbete.
  • Stöd och praktiska verktyg för att förbättra det egna digitala ledarskapet i konkreta situationer
Annika Gistvall
Annika Gistvall

Kursledare
Annika Gistvall, 
Institutet för Personal- och Företagsutveckling, IPF

Annika är leg psykolog och organisationspsykolog med lång erfarenhet inom chefs- och organisationsutveckling.

Senast uppdaterad: 2022-12-28