Pedagogik och lärande

dekorativ bild

Kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna för många organisationer. Kompetensutveckling och livslångt lärande är självklarheter. Samtidigt är utbildningsformer och pedagogik under ständig utveckling. Behovet är stort av att utforma kompetensutvecklingsinsatser som är såväl verksamhetsnära som individanpassade.

Vid Uppsala universitet finns flera möjliga insatser inom områdena pedagogik och lärande, inte minst genom det stora utbud som ges i samarbete med utbildningsvetenskaperna.

Läs mer om uppdragsutbildning inom skola och förskola på Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudiers webbplats.

Lärarlyftet vid Uppsala universitet hösten 2023

Penna

Uppsala universitet erbjuder följande kurs inom lärarlyftet med start ht 23.

  • Spanska för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i lärarlyftet

Kursutbudet har Skolverket upphandlat av Uppsala universitet. Kurserna är skräddarsydda av Skolverket för att kunna erbjuda en kvalitativ väg till utökad behörighet i legitimationen.

Läs mer om kursen här 

Kontakta mig om du vill prata utbildning inom pedagogik och lärande

Senast uppdaterad: 2023-04-03