Pedagogik och lärande

dekorativ bild

Kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna för många organisationer. Kompetensutveckling och livslångt lärande är självklarheter. Samtidigt är utbildningsformer och pedagogik under ständig utveckling. Behovet är stort av att utforma kompetensutvecklingsinsatser som är såväl verksamhetsnära som individanpassade är en utmaning.

Vid Uppsala universitet finns flera möjliga insatser inom områdena pedagogik och lärande, inte minst genom det stora utbud som ges  i samarbete med utbildningsvetenskaperna.

Lärarlyftet vid Uppsala universitet

Penna

Uppsala universitet erbjuder tyvärr inga kurser inom lärarlyftet ht-22

Kursutbudet som går vt 22

  • Hem- och konsumentkunskap för lärare i åk 7-9
  • Matematik för lärare i åk 1-3
  • Matematik för lärare i åk 4-6

Kursutbudet har Skolverket upphandlat av Uppsala universitet. Kurserna är skräddarsydda av Skolverket för att kunna erbjuda en kvalitativ väg till utökad behörighet i legitimationen.

Läs mer om kurserna här 

Kontakta mig om du vill prata utbildning inom pedagogik och lärande

Senast uppdaterad: 2022-05-03