Pedagogik och lärande

dekorativ bild

Kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna för många organisationer. Kompetensutveckling och livslångt lärande är självklarheter. Samtidigt är utbildningsformer och pedagogik under ständig utveckling. Behovet är stort av att utforma kompetensutvecklingsinsatser som är såväl verksamhetsnära som individanpassade.

Vid Uppsala universitet finns flera möjliga insatser inom områdena pedagogik och lärande, inte minst genom det stora utbud som ges i samarbete med utbildningsvetenskaperna.

Läs mer om uppdragsutbildning inom skola och förskola på Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudiers webbplats.

Lärarlyftet vid Uppsala universitet hösten 2023

Penna

Uppsala universitet erbjuder följande kurs inom lärarlyftet med start ht 23.

  • Spanska för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i lärarlyftet

Kursutbudet har Skolverket upphandlat av Uppsala universitet. Kurserna är skräddarsydda av Skolverket för att kunna erbjuda en kvalitativ väg till utökad behörighet i legitimationen.

Läs mer om kursen här 

Ny sökomgång för statsbidrag till handledarutbildningar inom Läslyftet

Läslyftet i förskolan 2023/2024 och Läslyftet i förskoleklassen och lågstadiet 2023/2024

Skolverket har öppnat upp en ny sökomgång för statsbidrag till handledarutbildning inom kompetensutvecklingsinsatsen Läslyftet i förskolan, samt förskoleklassen och lågstadiet läsåret 2023/2024.

Ansökan är öppen mellan 15 januari och 15 februari.

Information och anmälan på Skolverkets webbplats.

Information om handledarutbildning inom Läslyftet vid Uppsala universitet

Kontakta mig om du vill prata utbildning inom pedagogik och lärande

Senast uppdaterad: 2023-01-30