Lärarlyftet vid Uppsala universitet vt-22

elever i samtal

Vill du anmäla dig till en kurs inom Lärarlyftet gör du det via antagning.se eller klicka på anmälningslänken nedan för respektive kurs.

Anmälan till vårens kurser har öppnat

Kurserna nedan är direktlänkade till resp. utbildning på antagning.se

Kursutbudet nedan har Skolverket upphandlat av Uppsala universitet. Kurserna är skräddarsydda av Skolverket för att kunna erbjuda en kvalitativ väg till utökad behörighet i legitimationen. 

För att få anmäla sig till Lärarlyftet krävs förutom lärarexamen även Skolhuvudmannens godkännande. 

Blankett:  Huvudmannens godkännande 

Hem- och konsumentkunskap för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet

VT22
Start: 2022-01-17
Slut: 2023-06-04
Studieform: Distans, 50 %
För kursinnehåll, se Kursplanen (Kurskod: 8LF020)
Behörighet: Lärarexamen samt huvudmannens godkännande.
Anmärkning: Kursen ges som behörighetsgivande kurs inom Lärarlyftet.
Målgrupp: Lärare med behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd åk 7–9 utan att vara ämnesbehörig.

Anmälan, kod: UU-F1030 

Huvudmannens godkännande 

För mer information

Kontakt:
Marie Lange
tel. 018-471 22 49
marie.lange@ikv.uu.se

Studievägledning:
Marie Lange

tel. 018-471 22 49
marie.lange@ikv.uu.se

Ansvarig institution:
Institutionen för kostvetenskap
Box 560
751 22 UPPSALA 

Matematik för lärare åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet.

VT 22
Start: 2022-01-17
Slut: 2023-01-15
Studieform: Distans 50 %
För kursinnehåll, se Kursplanen (Kurskod: 8LF019) 
Behörighet: Lärarexamen samt huvudmannens godkännande.
Anmärkning: Kursen ges som behörighetsgivande kurs inom Lärarlyftet.
Målgrupp: Lärare med behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 1–3 utan att vara ämnesbehörig.

Anmälan, kod: UU-F1050 

Huvudmannens godkännande 

För mer information

Studievägledning:
lararlyftet@edu.uu.se

Ansvarig Institution:
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala

Matematik för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i lärarlyftet.

VT 22
Start: 2022-01-17
Slut: 2023-01-15
Studieform: Distans 50 %
För kursinnehåll, se Kursplanen (Kurskod: 8LF018) 
Behörighet: Lärarexamen samt huvudmannens godkännande.
Anmärkning: Kursen ges som behörighetsgivande kurs inom Lärarlyftet.
Målgrupp: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4–6 eller åk 7–9 utan att vara ämnesbehörig.

Anmälan, kod: UU-F1070 

Huvudmannens godkännande 

För mer information

Studievägledning:
lararlyftet@edu.uu.se

Ansvarig Institution:
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-09-21