Teknik och naturvetenskap

NANSS - Nordic Academy for Nuclear Safety and Security

kärnkraftverk bakom dekorativ bild

NANSS är en kompetensplattform vid Uppsala universitet med tvärvetenskaplig kompetens inom det kärntekniska området från nordiska universitet samt expertis från myndigheter och industrin. NANSS erbjuder grundläggande utbildning, fortbildning och kompetensutveckling för yrkesverksamma inom det kärntekniska området. Utbildningarna anpassas till kursdeltagarna och till den beställande organisationen och kan ge högskolepoäng.

Till hela NANSS kursutbud 

     

Notera att hela NANSS kursutbud är uppdragsutbildningar vilket betyder att din arbetsgivare ska stå för kursavgiften. Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning (se förordning 2002:760).  

Senast uppdaterad: 2022-10-11