Uppdragsutbildningar inom läkemedelsutveckling

Arbetar du redan i branschen och behöver fylla på med senaste rönen inom ditt område?

Inom Uppsala universitet är läkemedlsforskningen bred och det finns stora möjligheter att fylla på din och din organisations utveckling genom våra utbildningar.

Datumsatta utbildningar kan även anpassas och genomföras för din organasitations arbetsgrupp.

Kontakta avdelningen för uppdragsutbildning om du saknar utbildning inom ditt intressområde så försöker vi tillsammans hitta rätt kompetensinsats för ditt eller din organisations speciella behov.

Glasfasad i en skog.

Utbud av öppna och anpassade uppdragsutbildningar inom läkemedelsutveckling

Uppsala universitet har under många år gett en kurs i industriell galenisk farmaci för yrkesverksamma motsvarande 7,5 högskolepoäng.

Kursen ger dig breda, grundläggande kunskaper i galenisk farmaci och riktar sig till dig som behöver denna kunskap i din nuvarande yrkesutövning eller behöver förbereda dig för nya arbetsuppgifter.

Undervisning blandas med distans, självstudier och två campusträffar i Uppsala.

Kursen vänder sig till dig med receptarieexamen som i din yrkesverksamhet har behov av tillverkningskompetens för extemporeläkemedel.

Under kursen ges du möjlighet att lära dig om regelverk och myndighetskrav för att få kunskap om kvalitetssäkringsarbete under tillverkning av extemporeläkemedel.

Kursen ges på heltid på plats på campus Biomedicinskt centrum (BMC) i Uppsala med några enstaka digitala moment och innefattar både teoretisk och laborativ undervisning.

Kursen vänder sig i första hand till dig som i din yrkesverksamhet har behov av en grundläggande utbildning i toxikologi, med inriktning mot produktion av läkemedelsberedningar, för att kunna ansöka om QP-behörighet hos Läkemedelsverket.

Fokus ligger på läkemedelstoxikologi, toxikologisk riskbedömning och säkerhetsvärdering. Det görs även några djupdykningar inom exempelvis området genetisk toxikologi/kemisk carcinogenes, embryotoxikologi/teratologi, några viktiga organs toxikologi och farmakovigilans.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin