Vad är uppdragsutbildning?

Uppdragsutbildning ger arbetsgivare möjlighet att anlita universitet och högskolor när de vill kompetensutveckla sin personal. Uppdragsutbildning kan också ske av arbetsmarknadsskäl, t.ex. när Skolverket beställer kurser för lärare inom ramen för Lärarlyftet.

Uppdragsutbildning kan förekomma i olika former. Innehåll och upplägg kan skräddarsys för att möta kraven från en specifik uppdragsgivare. Det passar arbetsgivare som har flera medarbetare med samma kompetensutvecklingsbehov.

Det finns också så kallade öppna kurser, där innehåll och upplägg är förutbestämt, som yrkesverksamma kan anmäla sig till med sin arbetsgivares godkännande.

Insatser som görs inom ramen för uppdragsutbildning kan vara långa utbildningar, som sträcker sig över flera terminer, till kortare kurser på bara någon dag eller två. Uppdragsutbildning kan ge högskolepoäng och examen men det är inget krav.

En arbetsgivare eller myndighet kan också köpa uppdragsutbildning där kursdeltagaren läser tillsammans med studenter på ordinarie, anslagsfinansierad kurs, så kallad samundervisning.
Här finns hela universitetets ordinarie utbud

Vem kan köpa uppdragsutbildning?

Uppdragsgivaren måste vara en juridisk person, till exempel ett företag eller en organisation. Det kan alltså inte vara en privatperson som beställer uppdragsutbildning. 

Vem får delta i uppdragsutbildning?

Det är beställaren av uppdragsutbildningen, oftast arbetsgivaren, som utser kursdeltagarna.  

Kan man få akademiska poäng?

Vid examinationen för uppdragsutbildningar ställer vi samma krav som i den akademiska grundutbildningen. Det kursbevis som deltagarna får efter att ha avslutat kursen och blivit godkända ger samma akademiska status som examinationen i grundutbildningen.

Senast uppdaterad: 2022-12-28