Biologi

60 hp

Kurspaket, Grundnivå

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Distans, Svenska

Om kurspaketet

Kurspaketet lämpar sig för de som är nyfikna på biologi och få inblick i biologins olika områden och bredd, eller för den som läser ett annat ämne som huvudområde och vill ha biologi som biområde i sin kandidatexamen. Kurspaketet kan dock inte tillgodoräknas som ersättning för hela eller delar av kurserna inom kandidatprogrammet i biologi vid Uppsala universitet.

Antagna till kurspaketet har platsgaranti till de åtta kurser som ingår i utbildningen. De flesta av kurserna ges på halvfart med två kurser vardera under läsårets fyra studieperioder.

Kurserna som ingår i paketet kan även läsas separat, kurs för kurs, men då gäller inte platsgaranti till efterföljande kurser.

Distanskursens upplägg: Undervisningen ges som nätbaserad distansutbildning. Notera att det på två av kurserna ingår tre obligatoriska moment på campus: två i Visby och ett i Uppsala.

Anmärkning: Naturkunskap 2 kan ersättas av Biologi 1, Fysik 1a eller 1b1+1b2 och Kemi 1.

Kurser som ingår

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin