Företagsekonomi C: Externredovisning

30 hp

Kurspaket, Grundnivå

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kurspaketet

Externredovisning 15 hp fördjupar dina kunskaper i ämnet företagsekonomi inom externredovisning. Kursen Kandidatuppsats 15 hp utgörs av metodutbildning och kandidatuppsatsen. Kurserna läses delvis integrerat, men huvuddelen av uppsatsarbetet sker under andra halvan av terminen. Kursen Externredovisning läses under första halvan av terminen.

Kurser som ingår

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin