Medie- och kommunikationsvetenskap B: Mediestudier

30 hp

Kurspaket, Grundnivå

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kurspaketet

I detta kurspaket får du fördjupa dina kunskaper inom mediestudier.

Den inledande kursen behandlar medieteori om och analys av det samtida medielandskapet, med särskilt fokus på digitala och sociala medier. Här diskuteras också förhållanden mellan medier och kulturella, organisatoriska, politiska och ekonomiska förändringar i samhället. Du får en introduktion till aktuell forskning om hur medier används av olika grupper och människor för olika ändamål, och etiska och rättsliga frågor i relation till mediepraktik och handling diskuteras. Kursen avslutas ett praktiskt projekt med koppling till sociala medier som fördjupar förståelsen av förhållandet mellan teori och praktik i dagens digitala medievärld.

I den andra kursen fördjupas dina kunskaper om verktyg och metoder för undersökning och forskning i medie- och kommunikationsvetenskap. Kurspaketet avslutas med att du tillsammans med en grupp kurskamrater genomför en mindre undersökning som presenteras som en B-uppsats inom området mediestudier.

Kursen Medie- och kommunikationsvetenskap B: Mediestudier inom kurspaketet ges på engelska. Övriga kurser i kurspaketet ges på svenska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin