Medie- och kommunikationsvetenskap C: Journalistikstudier

30 hp

Kurspaket, Grundnivå

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kurspaketet

Första halvan av detta kurspaket ger dig möjlighet att fördjupa dina teoretiska kunskaper inom journalistikstudier i kursen Medie- och kommunikationsvetenskap C: Teori i journalistikstudier, som ger dig en djupare förståelse av grunderna för journalistik och hur journalistik förändras i en digital samtid.

Parallellt läses kursen Medie- och kommunikationsvetenskap C: Medie- och kommunikationsvetenskaplig metod II, som fördjupar din förståelse av olika forskningstraditioner och metodologiska angreppssätt inom medie- och kommunikationsvetenskap.

Under andra halvan av terminen tillämpar du dina teoretiska och metodologiska kunskaper genom att planera, genomföra och försvara ett självständigt vetenskapligt undersökningsarbete inom journalistikstudier i Medie- och kommunikationsvetenskap C: Uppsats.

Kursen Medie- och kommunikationsvetenskap C: Teori i journalistikstudier inom kurspaketet ges på engelska. Övriga kurser i kurspaketet ges på svenska.

Kurser som ingår

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin