Medie- och kommunikationsvetenskap C: Kommunikationsstudier

30 hp

Kurspaket, Grundnivå

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kurspaketet

Första halvan av detta kurspaket ger dig möjlighet att fördjupa dina teoretiska kunskaper inom kommunikationsstudier med fokus på teorier om och perspektiv på kommunikation, organisering och organisation i kursen Medie- och kommunikationsvetenskap C: Kommunikationsteori och organisationer.

Parallellt läses kursen Medie- och kommunikationsvetenskap C: Medie- och kommunikationsvetenskaplig metod II, som fördjupar din förståelse av olika forskningstraditioner och metodologiska angreppssätt inom medie- och kommunikationsvetenskap.

Under andra halvan av terminen tillämpar du dina teoretiska och metodologiska kunskaper genom att planera, genomföra och försvara ett självständigt vetenskapligt undersökningsarbete inom kommunikationsstudier i Medie- och kommunikationsvetenskap C: Uppsats.

Kurser som ingår

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin