Medie- och kommunikationsvetenskap C: Mediestudier

30 hp

Kurspaket, Grundnivå

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kurspaketet

Första halvan av detta kurspaket ger dig möjlighet att fördjupa dina teoretiska kunskaper inom mediestudier i kursen Medie- och kommunikationsvetenskap C: Teori i mediestudier, med fokus på teoretiska diskussioner om begreppen media, mediering, mediatisering, medielogik, medie-/kommunikationsekologi, globalisering, digitalisering och deltagande.

Parallellt läses kursen Medie- och kommunikationsvetenskap C: Medie- och kommunikationsvetenskaplig metod II, som fördjupar din förståelse av olika forskningstraditioner och metodologiska angreppssätt inom medie- och kommunikationsvetenskap.

Under andra halvan av terminen tillämpar du dina teoretiska och metodologiska kunskaper genom att planera, genomföra och försvara ett självständigt vetenskapligt undersökningsarbete inom mediestudier i Medie- och kommunikationsvetenskap C: Uppsats.

Kursen Medie- och kommunikationsvetenskap C: Teori i mediestudier inom kurspaketet ges på engelska. Övriga kurser i kurspaketet ges på svenska.

Kurser som ingår

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin