Nationalekonomi B, inriktning finansiell ekonomi

30 hp

Kurspaket, Grundnivå

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kurspaketet

Kurspaketet ger djupare kunskaper inom nationalekonomins huvudområden mikro- och makroteori, samt ger en fördjupning inom området finansiell ekonomi. Nationalekonomi B, inriktning finansiell ekonomi består av kurserna Mikroteori med tillämpningar, Makroteori samt kursen Finansiell ekonomi.

Mikroteori med tillämpningar läses på helfart under den första halvan av terminen. Kurserna makroteori och finansiell ekonomi läses på halvfart under den andra halvan av terminen. Delar av eller hela kurser kan komma att ges på engelska.

Kurser som ingår

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin