Psykologi C: Individuell fördjupning

30 hp

Kurspaket, Grundnivå

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kurspaketet

Kurspaketet syftar till att ge fördjupade kunskaper i, och erfarenhet av, de olika momenten i empirisk psykologisk forskning och vetenskapligt författarskap. Den ska vidare ge fördjupade kunskaper och färdigheter inom främst statistisk analys av psykologiska data samt ge träning i att kritiskt granska vetenskapliga texter. Kurspaketets allmänna mål är att förbereda för verksamhet inom psykologisk forskning och psykologiskt utredningsarbete. En av paketets kurser ger dig möjlighet att fördjupa dig i ett avgränsat område inom psykologiämnets kunskaps- och forskningsfält.

Kurspaketet består av tre kurser:

  • Metod och statistisk analys, informationssökning och rapportskrivning 7,5 hp
  • Individuell läskurs 7,5 hp
  • Vetenskapligt arbete 15 hp

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin