Psykologi C: Kön, genus och etnicitet

30 hp

Kurspaket, Grundnivå

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kurspaketet

Kurspaketet syftar till att ge fördjupade kunskaper i, och erfarenhet av, de olika momenten i empirisk psykologisk forskning och vetenskapligt författarskap. Den ska vidare ge fördjupade kunskaper och färdigheter inom främst statistisk analys av psykologiska data samt ge träning i att kritiskt granska vetenskapliga texter. Kurspaketets allmänna mål är att förbereda för verksamhet inom psykologisk forskning och psykologiskt utredningsarbete. Inom kurspaketet introduceras även centrala begrepp och fenomen, teoriperspektiv och forskningsmetoder rörande betydelsen av kön, genus och etnicitet i studiet av psykologins olika områden.

Kurspaketet består av tre kurser:

  • Metod och statistisk analys, informationssökning och rapportskrivning 7,5 hp
  • Köns-, genus- och etniska perspektiv inom psykologin 7,5 hp
  • Vetenskapligt arbete 15 hp

Två av de ingående kurserna ges på svenska och valbara kursen Köns-, genus- och etniska perspektiv inom psykologin 7,5 hp ges på engelska.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin