Samhällsplaneringens grunder

30 hp

Kurspaket, Grundnivå

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Om kurspaketet

Samhällsplanering handlar om att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle - socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Det här kurspaketet är till för dig som vill lära dig mer om samhällsplaneringens mål och verktyg samt dess tillämpningar i olika sammanhang, i såväl Sverige som internationellt. Kurspaketet utvecklar din förmåga att analysera samhällets utmaningar från olika perspektiv, att föreslå hållbara lösningar samt att balansera olika samhällsaktörers behov. Samhällsplanerare återfinns i offentlig och privat sektor med uppdrag exempelvis inom regional utveckling, stadsplanering, naturresursplanering, miljövård, kommunikationer, kulturlandskapsvård, integration och bostadsfrågor.

Den första kursen fokuserar på samhällsplaneringens grundläggande principer och betydelse. Den andra kursen fokuserar på utveckling och planering av städer, medan den tredje kursen belyser samhällsplaneringens utmaningar och möjligheter i relation till naturresursanvändning och landsbygdsutveckling. Kurserna varvar teoretiska kunskaper med studiebesök och exkursioner.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin