Skrivande i akademiska sammanhang och vetenskapligt skrivande för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk

15 hp

Kurspaket, Grundnivå

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Om kurspaketet

Kurspaketet Skrivande i akademiska sammanhang och vetenskapligt skrivande för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk består av två separata kurser som genom övningar, föreläsningar, seminarier och individuell återkoppling tränar och stärker förmågan att skriva på svenska i akademiska sammanhang.

Den första kursen Skrivande i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk ger verktyg för att förbättra skrivandet med avseende på det svenska språkets grammatik, strategisk ordbildning, utveckling av ett formellt ordförråd och medvetenhet om textstrukturer.

Den andra kursen Vetenskapligt skrivande för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk är en fortsättning på kursen Skrivande i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk. På kursen skriver du ett självständigt arbete inom ett valfritt vetenskapligt område och får individuell återkoppling kontinuerligt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin