Svenska i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk

30 hp

Kurspaket, Grundnivå

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Om kurspaketet

Vill du känna dig säkrare i muntlig kommunikation på din utbildning och vill du bli bättre på att läsa texter och utveckla ditt skrivande för akademiska sammanhang? Kurspaketet Svenska i akademiska sammanhang består av fyra separata kurser som genom analyser, övningar, föreläsningar, seminarier och individuell återkoppling tränar och stärker den språkliga förmågan att kunna delta i akademiska sammanhang.

Kursen Läsande i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk behandlar läsande och textanalys med tyngdpunkt på akademiska sammanhang. På kursen analyseras och diskuteras texter av olika omfång med avseende på struktur och innehåll och på så sätt utvecklas ordförråd och lässtrategier för att stärka förmågan att tillgodogöra sig olika typer av text och stora textmassor.

Kursen Muntlig kommunikation i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk behandlar kommunikativ kompetens i talad svenska, såsom uttal, flyt, grammatisk korrekthet, retorik och presentationsteknik. Genom att analysera talad svenska, använda språket i kommunikativa situationer och få individuell återkoppling övas förmågan att tala svenska.

Kursen Skrivande i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk ger verktyg för att förbättra skrivandet med avseende på det svenska språkets grammatik, strategisk ordbildning, utveckling av ett formellt ordförråd och medvetenhet om textstrukturer.

Kursen Vetenskapligt skrivande för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk är en fortsättning på kursen Skrivande i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk. På kursen skriver de studerande ett självständigt arbete inom ett valfritt vetenskapligt område och får individuell återkoppling kontinuerligt.

Kurser som ingår

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin