Fysiologi, kost och hälsa

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1BG420

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Om kursen

Denna kurs ger dig en orientering om kostens och den fysiska aktivitetens betydelse för människokroppen. Kursen tar upp energiomsättningens olika komponenter och hur dessa påverkas av olika faktorer. Vidare behandlas bestämningar av kroppssammansättningen, beräkningar av kost - och aktivitetsregistrering samt mätning av fysisk prestationsförmåga.

Dessutom tar kursen upp näringslära och näringsrekommendationer, kostens sammansättning och ämnesomsättningen, olika dieter, kosttillskott, kost och träning för olika aktiviteter, dopningspreparat och andra prestationshöjande medel. Du får också inblick i verkan av olika gifter och tillsatser till kosten samt evolutionära anpassningar hos människan till skilda typer av kost runtom i världen. Kursen varvar teoretiska inslag med praktiska.

Kursen vänder sig till idrottslärare, aktiva idrottare, tränare och alla övriga med intresse kring människors hälsa och välbefinnande. Kursen ges en kväll eller ibland två kväll(ar) per vecka: måndag, tisdag, onsdag eller torsdag.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin