Epigenetisk hantering av stress och sjukdom

2 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1BL807

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Engelska

Om kursen

Genomet ansvarar för de flesta fenotypiska och beteendemässiga variationerna mellan olika arter och inom en population. Men det är inte bara DNA-sekvensen som bestämmer fenotyper, utan också mekanismen genom vilken vissa gener aktiveras och andra tystas. Frågan är hur detta styrs? Men också hur cellerna med samma genotyp kan differentieras till celler med helt olika fenotyper och funktioner. För de flesta av dessa fenotypiska resultat som är oberoende av genotypen anses epigenetiska modifieringar vara orsaken. Miljön har en signifikant effekt på hur epigenomen moduleras på ett positivt eller negativt sätt.

I den här kursen diskuterar vi epigenetikens roll i utvecklingen av nya fenotyper som är associerade med stress och sjukdom.

Distanskursens upplägg: Kursen består av flera onlineföreläsningar och djupgående diskussioner av ämnena samt seminariepresentationer av studenterna. Kommunikation mellan lärare och studenter sker via lärplattform och e-mötesverktyg. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs.

Kursen inleds med en vecka av föreläsningar och sedan följer fyra veckor av projektarbete.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin