Universums byggnad

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1FA221

Sommar 2023 Sommar 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Strålning som budbärare. Stjärnor. Nebulosor. Galaxer. Galaxhopar. Universums expansion. Kosmiska mikrovågsbakgrundsstrålningen. Mörk materia. Mörk energi. Vita dvärgar. Neutronstjärnor. Svarta hål. Allmän och speciell relativitetsteori. Astropartikelfysik. Big Bang. Tidiga universum.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin