Musikens fysik

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1FA301

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 17 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen tar upp ljudets allmänna egenskaper och beskriver ljud som vågor med hastighet, amplitud och frekvens som propagerar i ett medium. Vidare diskuteras vad som menas med en ton och hur en tons ljudstyrka och tonhöjd förhåller sig till vågens egenskaper. Kursen går även igenom hur 12-tonsskalan är uppbyggd och hur tonintervall, harmonier och övertoner relaterar till tonernas vågmönster. Tonbildning med hjälp av rösten, sträng-, blås- och slaginstrument exemplifieras, liksom stämning, klang och dissonans. Kursen behandlar även grundläggande akustik samt beskriver översiktligt musikens historia fram till skapandet av elektronisk musik.

Undervisningen ges till största delen på kvällstid, men vissa moment kommer att ges dagtid.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin