Transistorbaserade radiofrekvensförstärkare

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA364

Sommar 2023 Sommar 2023, Uppsala, 100 %, Distans, Engelska

Om kursen

Kursen ger en introduktion till analysmetoder, design och mättekniker inom radiofrekvens-/mikrovågsområdet. Spridningsparametrar definieras och används tillsammans med Smith-diagrammet för att karaktärisera och använda passiva och aktiva enheter. Metoder för impedansanpassning introduceras: enkel stub och LC-matchning, tvåportsförstärkning, design för maximal förstärkning, konstant förstärkning och design för specifik förstärkning. Introduktion till load pull-mätningar. Klasser av förstärkare, harmoniskt avslutade effektförstärkare, Doherty effektförstärkare. Industriella tillämpningar av mikrovågseffekt introduceras också. Metoder för datorstödd design (CAD) introduceras för att konstruera en transistorbaserad radiofrekvensförstärkare vilket inkluderar design, tillverkning och mätningar. Ett projektarbete utvecklar det ingenjörsmässiga angreppssättet och ger möjlighet att träna rapportskrivning.

Målgruppen för kursen är i första hand yrkesverksamma inom relaterade områden som vill skaffa sig nya erfarenheter genom att arbeta med transistorbaserade radiofrekvensförstärkare för acceleratorfysik eller för industriella tillämpningar som använder mikrovågsteknik.

Distanskursens upplägg: Kommunikation mellan lärare och studenter sker via lärplattform och e-mötesverktyg. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs. Kursen innehåller en obligatorisk träff i form av en heldagslaboration i Uppsala.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin