Fysikalisk karakterisering av berggrunden

2 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1GE065

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 17 %, Distans, Kursen ges vid behov på engelska

Om kursen

Kursen fokuserar i huvudsak på bergspänningar och hur dessa mäts. Du kommer att utveckla detaljerade kunskaper om hur spänningsmätningar i borrhål utförs, hur spänningsdata analyseras och hur resultaten tillämpas i olika geovetenskapliga och geotekniska projekt.

Distanskursens upplägg: Kommunikation mellan lärare och studenter sker via lärplattform och e-mötesverktyg. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs.

Anmälan ska åtföljas av ett personligt brev (1 sida), där du beskriver varför du vill gå kursen, din tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet och andra relevanta erfarenheter. Ladda upp det personliga brevet på antagning.se.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin