Interdisciplinära perspektiv på klimatförändringar i Östersjöregionen

10 hp

Kurs, Grundnivå, 1GV211

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 33 %, Distans, Engelska

Om kursen

Kursen riktar sig till alla som behöver grundläggande och tvärvetenskaplig kunskap om klimatfrågan i Östersjöregionen och vill få möjlighet att knyta regionala nätverk. Innehållet har tyngdpunkten på regionala perspektiv, även om globala frågor också berörs. Kursen ges som samarbete mellan Uppsala universitet och fjorton andra universitet runt Östersjön.

Distanskursens upplägg: Kommunikation mellan lärare och studenter sker via lärplattform och e-mötesverktyg. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin