Industriell organisk kemi

10 hp

Kurs, Grundnivå, 1KB414

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska Ges endast inom program

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen behandlar grunderna för organisk kemi ur ett industriellt perspektiv: Var kommer alla molekyler från som omger oss i vardagen, hur produceras de, och vilka är de aktuella trenderna inom den organisk-kemiska industrin? Historiken bakom viktiga storskaliga processer, inklusive kemiska, ekonomiska, säkerhetsmässiga och miljömässiga frågor. Gästföreläsare från kemiska industrier kommer att illustrera skillnaderna till småskalig kemi i ett forskningslabb med hjälp av verklighetsbaserade exempel.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin