Global hållbarhet - aktörer och strategier för förändring

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 1MV075

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 25 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 25 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Med ett växande antal ohållbara trender, hur kan olika aktörer arbeta för hållbara alternativ? Vilka aktörer har möjlighet och kapacitet att driva dessa förändringsprocesser och vilka metoder är mest effektiva i den givna kontexten?

I strävan efter en mer ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling kommer stora omställningar krävas, både på individ- och samhällsnivå. I relation till dagens hållbarhetsproblematik studeras och analyseras olika aktörer och förändringsstrategier, från lokal till global nivå. Kursen bygger på diskussion och samtal med gästföreläsare och andra studenter. Under kursens sista del arbetar du med ett konkret förändringsprojekt som bygger på diskussioner och insikter som erhållits under kursens första del.

Kursen ges vid CEMUS, Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, i en studentledd utbildningsmodell där studenter aktivt bidrar till att forma innehållet i de olika kurserna, vilket skapar en studentcentrerad lärandemiljö.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin