Hållbar design - ekologi, kultur och mänskligt byggda världar

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 1MV076

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Hur kan en tvärvetenskaplig förståelse av design frigöra ny kreativitet och estetik i arbetet för en hållbar utveckling? Hur kan olika designlösningar i naturen fungera som modeller för ny, mänskligt skapad design? Och vilka är gränserna för mänsklig uppfinningsrikedom och kreativ design?

Den här kursen utforskar design utifrån ett tvärvetenskapligt, kritiskt och filosofiskt perspektiv, med fokus på olika teorier, modeller som utmanar nuvarande designtraditioner och bidrar till en hållbar utveckling. Under kursen kombineras workshops med inspirerande och tankeväckande gästföreläsningar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin