Klimatledarskap i praktiken

30 hp

Kurs, Grundnivå, 1MV078

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Hur skulle ett praktiskt, tillämpat klimatledarskap kunna se ut i olika lokala sammanhang och på olika platser i världen? Hur kan du som student initiera och leda processer som minskar utsläpp och anpassar samhällen till klimatförändringar?

Kursen inleds med en intensiv startperiod i Uppsala med speciellt inbjudna gästlärare och Zennströms gästprofessor i klimatledarskap vid Uppsala universitet. Under denna startperiod väljer du, individuellt eller i grupp, en praktisk fördjupning inom området, i Uppsala, Sverige, eller utomlands. Löpande under kursen kommunicerar och återrapporterar du från ditt arbete och får handledning. Kursen avslutas med att den praktiska fördjupningen sammanfattas och kommuniceras vid CEMUS hållbarhetsfestival i mitten av december.

Ta chansen och ägna en hel termin åt att lära dig mer om klimatledarskap och arbeta för en bättre värld!

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin