Hållbara ekonomiska framtider - natur, rättvisa och samhälle

15 hp

Kurs, Grundnivå, 1MV083

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Hur kan nya hållbara ekonomiska system utvecklas och hur skulle de fungera? Hur skulle olika lokala hållbara ekonomiska initiativ från hela världen kunna fungera som inspiration för framtiden? Hur skulle olika ekonomiska utbyten och aktiviteter omformas till att förbättra samhället för människa och natur samt minska klimatutsläpp?

Kursen tar avstamp i en bred teoretisk, begrepps- och definitionsorientering utifrån olika tvär- och mångvetenskapliga forskningsområden inom ekologisk ekonomi och miljöekonomi. Detta kombineras med teoretiska inriktningar som "degrowth", "steady-state economics" och "post-growth", som syftar till att begripliggöra och inspirera till hur olika hållbar ekonomiska system på olika nivåer kan utformas och implementeras av olika aktörer. Denna orientering sammankopplar även frågor rörande framtida ekonomiska system med de globala hållbarhetsmålen och andra ramverk för hållbar utveckling.

Efter den inledande delen går kursen vidare till att fördjupa diskussionen och belysa de ekologiska, resursmässiga, sociala och kulturella förutsättningarna och grunderna för ett hållbart och rättvist framtida ekonomiskt system. Denna process förenar systemtänkande och en tvärvetenskaplig förståelse gällande hur dessa förutsättningar och grunder hänger samman och interagerar. Även konsekvenserna av olika framtida, hållbara ekonomiska system utreds och analyseras. Kursens många perspektiv, frågor och diskussioner ger dig en lång rad områden att fokusera på i projektarbetet, som mynnar ut i ett praktiskt projekt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin