Material i energisystem II

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1TE071

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Studenterna tränas att i grupp använda förvärvade kunskaper inom materialvetenskap och materialvalsmetodik för att studera materialtekniska lösningar inom ett utvalt energisystem.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin