Byggnadsrenovering för energieffektivisering

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1TG501

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 25 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Visby, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Den byggda miljön står för ungefär hälften av växthusgasutsläppen globalt och därför krävs att befintliga byggnader renoveras så att användningen av både energi och nya material minimeras. Samtidigt ska byggnaders kulturvärden beaktas i renoveringsprocessen. Den här kursen vänder sig till yrkesverksamma inom bygg- och fastighetsbranschen som vill lära sig att identifiera byggnaders kulturvärden samt beräkna nyttan av, och ta fram beslutsunderlag för energieffektiviserande renoveringsåtgärder i befintliga byggnader.

Distanskursens upplägg: Kursens undervisning genomförs i form av 4-5 koncentrerade block à en till två dagar. Två av dessa block ges på Campus Gotland i Visby, övriga ges digitalt via Zoom. Eget arbete med handledning på distans däremellan.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin