Miljörätt

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2JF059

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen behandlar svensk miljörätt och EU-miljörätt, liksom vissa internationella miljökonventioner. I centrum står miljöbalken, men även annan lagstiftning av betydelse berörs, till exempel plan- och bygglagen.

Miljörättsliga instrument ges särskild uppmärksamhet, till exempel målregler, hänsynsregler, miljökvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivningar. Även miljöprocessen är viktig på kursen och därmed regler som rör förfarandet vid tillståndsprövning och tillsyn, inte minst olika rättsliga möjligheter att delta i processen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin