Reglering och beskattning av ideell sektor

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2JF074

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursens kärna utgörs av en studie av civilrättslig och skatterättslig reglering som är relevant för ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund (ideella organisationer). I den civilrättsliga delen av kursen ligger fokus på bildande och förvaltning av nämnda rättssubjekt, medan frågor som är relaterade till ändring av ändamål och upplösning studeras mer översiktligt. I den skatterättsliga delen av kursen behandlas främst de regler för inkomstskattebefrielse som är relevanta för ideella organisationer. Därutöver studeras förutsättningarna för mervärdesskattebefrielse av ideell verksamhet.

På kursen behandlas i begränsad omfattning vilka skattekonsekvenser som kan uppstå för personer som ingår avtal med, alternativt lämnar bidrag till eller tar emot bidrag från, ideella organisationer. I motsvarande omfattning ingår även dels vad som gäller för bokföring och redovisning i ideella organisationer, dels sådan offentligrättslig reglering om exempelvis offentliga bidrag, tillstånd och tillsyn som är relevant för ideell sektor.

Distanskursens upplägg: Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Kursen ges på halvfart och både fysiska och digitala undervisningsformer används. Dator och internetuppkoppling krävs. Deltagande i all undervisning och grupparbete är obligatoriskt. Läraren kan ge dispens från viss obligatorisk undervisning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin