Samhällsplanering och energiomställning

15 hp

Kurs, Grundnivå, 2KU108

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

En viktig utmaning för det moderna samhället är att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar energiproduktion och -användning. Vilken betydelse har samhällsplaneringen för den hållbara energiomställningen? Hur kan våra teoretiska kunskaper inom området omsättas i praktiken? Kursen behandlar dessa frågor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Interaktion med aktörer i det omgivande samhället är ett viktigt inslag i undervisningen, liksom grupparbete i projektform med fokus på ett aktuellt fall. Då kursen lägger stor vikt vid planering, genomförande och presentation av ett projekt tränas du i förmågor som ofta efterfrågas i arbetslivet.

Litteraturlista saknas.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin