Befolkningsgeografi med kvantitativa metoder

15 hp

Kurs, Grundnivå, 2KU127

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kunskaper om befolkningen - om dess storlek, sammansättning, förändring, geografiska utbredning och flyttmönster - används inom många områden. Till exempel i regionernas och kommunernas strategiska planering, men också i företagens marknadsanalyser, när myndigheter avgränsar nya valkretsar eller när framtidens färskvattentillgång ska beräknas. Kunskaper om befolkning och migration har också en given plats i arbetet med global hälsa och internationell migration. Användningsområdena är många!

På den här kursen lär du dig:

  • befolkningsgeografins grunder, inklusive demografi och migration
  • att analysera och tolka befolkningsdata
  • att bedöma hur demografiska förändringar påverkar samhällsutvecklingen på olika platser i Sverige och internationellt
  • att använda vanligt förekommande kvantitativa undersökningsmetoder.

Litteraturlista saknas.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin