Ett hälsofrämjande perspektiv på vardagslivets aktiviteter

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 3AT010

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Distans, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger dig övergripande kunskap om vardagens aktiviteter och dess komplexitet liksom om relationen mellan aktivitet och hälsa/välbefinnande. Fokus är på det hälsofrämjande och vad individer kan göra för att främja hälsa och välbefinnande ur ett aktivitetsperspektiv.

Kursen riktar sig till dig som vill ha en introduktion till arbetsterapi och aktivitetsvetenskap med fokus på hälsofrämjande aktiviteter i vardagen.

Distanskursens upplägg

Kursen har två obligatoriska kursträffar i Uppsala, vilka ligger vid kursens uppstart och avslut. Utöver det tillkommer en obligatorisk träff som är digital. Ytterligare fem ej obligatoriska träffar (digitalt) ges, företrädesvis tisdagar jämna veckor kl. 15.00- 17.00.

Kommunikationen mellan lärare och studenter sker via Studium. Dator med internetuppkoppling samt webbkamera och headset krävs för deltagande i kursen. Redovisning av inlämningsuppgifter sker vid två webbaserade tillfällen samt vid den sista kursträffen i Uppsala.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin