Funktionshinder, livsvillkor och delaktighet, introduktionskurs

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 3CH006

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen handlar om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Olika typer av funktionsnedsättning behandlas liksom samhällets stöd- och serviceinsatser. Funktionshindrande barriärer och underlättande omgivningsfaktorer i samhället diskuteras utifrån olika perspektiv. Frågor om delaktighet och inflytande är centrala. Kursen omfattar litteratur- och föreläsningsbaserade moment, grupparbeten samt en individuell skriftlig tentamen.

Distanskursens upplägg: Distanskurs med förinspelade föreläsningar samt tre kurstillfällen (i början, mitten och slutet av terminen), där deltagande i undervisning sker direkt via Zoom under en heldag. Inom ramen för kursen ges två obligatoriska seminarier, ett i samband med kurstillfälle 2 och ett i samband med kurstillfälle 3. För att kunna delta i undervisning via Zoom krävs en dator/läsplatta/smartphone med internetanslutning samt headset och webbkamera. Kommunikation mellan lärare och studenter sker via e-post eller via lärplattformen Studium.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin