Vetenskapsmetodik och evidensbaserad medicin - introduktionskurs

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 3CV002

Våren 2024 Våren 2024, Västerås, 25 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursens ger en introduktion till vetenskaplig metodologi och stimulera till ett vetenskapligt arbetssätt i den dagliga sjukvården. Du ska efter kursen kunna finna, tolka och värdera information från olika databaser för att i det dagliga arbetet välja diagnostiska och terapeutiska metoder enligt bästa evidens samt kunna planera ett forskningsprojekt med i första hand klinisk inriktning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin