Magnetisk resonanstomografi

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3DR815

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger dig en djupare förståelse och en grund för fortsatt forskning och utvecklingsarbete inom magnetisk resonanstomografi.

Kursen innehåller teoretisk bakgrund och avancerad metodkunskap samt förbereder studenterna för att kunna genomföra en undersökning praktiskt och kunna kvalitetssäkra och kritiskt utvärdera resultatet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin