Teorier och modeller inom vårdvetenskap

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FV348

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper inom relevanta teorier och modeller inom valt kunskapsområde för vårdvetenskaperna såsom omvårdnad, fysioterapi eller arbetsterapi. Analys av tillämpningen av relevanta teorier och modeller i både klinisk verksamhet och inom forskning genomförs inom kursen.

Distanskursens upplägg: Kursen innehåller fem obligatoriska tillfällen via Zoom (dagtid). För att kunna delta i undervisning via Zoom krävs en dator med internetanslutning samt ett headset och webbkamera.

Kursen startar med en introduktion om olika vårdvetenskapliga teorier och användning inom forskning och klinisk verksamhet. Kursen examineras genom ett självständigt fördjupningsarbete. Under kursens gång så genomförs två seminarier där feedback från lärare och studenter ges. Fördjupningsarbetet redovisas och examineras i seminarieform i slutet av terminen. Utöver seminarier så bygger undervisningen på självstudier.

Denna kurs tillsammans med kursen Forskningsdesign och vetenskaplig metod inom folkhälso- och vårdvetenskap samt Examensarbete i vårdvetenskap utgör de kurser på avancerad nivå inom huvudområdet vårdvetenskap som krävs för magisterexamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin