Forska, skriva och kommunicera etiskt

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FV385

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Inom ramarna för kursen behandlas etiska teorier, lagar och riktlinjer som styr forskningen, god forskningssed, oredlighet i forskningen, etiken i det akademiska skrivandet samt etiska aspekter på forskningskommunikation.

Uppläggning för distanskurs: Kursen innehåller elva obligatoriska seminarier via Zoom (dagtid). Kursen är nätbaserad och består av moduler som studenterna går igenom självständigt samt nätbaserade seminarier. Aktivt deltagande vid samtliga seminarier är obligatoriskt. Frånvaro från någon av dessa kommer att behöva kompenseras. För att kunna delta i undervisning via webben och via Zoom krävs en dator/läsplatta/smartphone med internetanslutning samt ett headset och webbkamera.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin