Hjärtsjukdom och psykologi

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 3HI007

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 100 %, Distans, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 100 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen höjer kunskapen om hur psykosociala aspekter spelar in vid hjärtsjukdom. Under kursen går vi igenom orsaker till, och åtgärder mot, psykisk ohälsa efter hjärtsjukdom. Beteendemodeller för att arbeta med beteendeförändring under både primär och sekundär prevention övas. Fördjupning sker inom speciella hjärtsjukdomsdiagnoser som kräver ett särskilt bemötande. Slutligen avhandlas ojämlikheter inom hjärtsjukvården med utgångspunkt i faktorer som kön, socioekonomi och allvarlig psykiatrisk sjukdom.

Kursen är fristående, och en valbar kurs inom läkarprogrammet, fysioterapitutbildningen och psykologutbildningen. Kursen kan också utgöra fortbildning inom områdena medicin, vård och psykologi.

Kursen är en del av europauniversitetet ENLIGHT:s kursutbud.

Distanskursens upplägg: Kursen ges online via de digitala plattformarna Zoom, Studium och reguljär e-post. Kursen har två till tre timmars föreläsningar eller seminarier två till tre gånger per vecka. Därtill kommer ett obligatoriskt grupparbete där två gruppvisa handledningstillfällen erbjuds online. Kommunikation mellan student och lärare sker online via nämnda kommunikationsplattformar. För att kunna delta i distanskursen behöver du en dator med en web-läsare och tillgång till ett för ändamålet tillräckligt dimensionerat internet. Datorn ska ha en kamera (intern eller extern) och headset med mikrofon och hörlurar. Dessa ska kunna användas vid varje synkront kurstillfälle. Examinationen består av en skriftlig tentamen (online), deltagande i obligatoriska seminarier och en gruppuppgift. De uppgifter och aktiviteter som ingår i provet kommer att förmedlas via läroplattformen Studium.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin