Translationell forskningsmetodik inom medicin

30 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3KR118

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Du kommer att under enskild handledning göra en fördjupningsstudie, med både laborativt och teoretiskt inslag, inom ett aktuellt translationellt forskningsprojekt. Därmed får du en ökad kunskap om valet av olika forskningsmetoder i kliniskt forskningssammanhang och en ökad förmåga att tillämpa forskningens fynd i kliniska frågeställningar.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin